2025 ට Green Card අයදුම් කරමු

Green Card lottery 2025 සදහා අයදුම් කරමු. 2025 සදහා ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදය මගින් නිකුත් කරන green card lottery එක සදහා දැන් ඔයාලාට අයදුම් කරන්න පුලුවන්. …

Read More

Iphone 8 හෝ ipone x මාදිලිවල දුරකථනයක් ඔයාටත් තියෙද?

ඇපල් සමාගම විසින් එයාලාගේ දුරකථන සදහා ඔවුන්⁣ගේ වර්ථමාන OS  සංස්කරනය වන iOs 16 ගිය අවුරුද්දේ නිකුත් වුනා මතක ඇති. එහිදි ඔවුන් පැරනි iphones සදහා නව …

Read More

අලුත්ම Iphone 15

New iPhone 15 Exclusive Confirms Stunning Apple Design Decision කවුරුත්ම ආස කරන්නේ iphone එකක් ගන්නනේ. ඉතින් Apple සමාගමේ මීලග iphone සංස්කරනය වන iphone 15 මේ …

Read More
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE