ස්මාර්ට් දුරකථනයක් චාර්ජ් කරද්දී මේ වැරදී නම් කරන්න එපා.

වර්ථමානයේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි නොකරන කෙනෙක් නොමැති තරම්. ඒ වගේම දවසේ වැඩිම කාලයක් නොදැනුවත්වම දුරකතනය ඇබ්බැවී වෙලා අපි හැමෝම වගේ. ඒත් ඉතින් අපිට එක …

Read More
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE