ලංකාව අපිට පෙනෙන තරම් කුඩාද?

ශ්‍රී ලංකාව අපිට පෙනෙන තරම්, හිතෙන තරම් පොඩි රටක්ද.? ලෝකයේ පිහිටි රටවල් අතරින් විශාලත්වයෙන් ලංකාව 120 වන තැනට පත්වේ. නමුත් ලෝක සිතියම පරික්ෂා කිරීමේදී ලංකාව …

Read More

2025 ට Green Card අයදුම් කරමු

Green Card lottery 2025 සදහා අයදුම් කරමු. 2025 සදහා ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදය මගින් නිකුත් කරන green card lottery එක සදහා දැන් ඔයාලාට අයදුම් කරන්න පුලුවන්. …

Read More

අලුත්ම Iphone 15

New iPhone 15 Exclusive Confirms Stunning Apple Design Decision කවුරුත්ම ආස කරන්නේ iphone එකක් ගන්නනේ. ඉතින් Apple සමාගමේ මීලග iphone සංස්කරනය වන iphone 15 මේ …

Read More
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE